Volyňští Češi
Sodomka Anton

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 20. 05. 1914
Místo narození Krasilno, Dubno
Národnost česká
Odveden 05. 01. 1945, Humenné
Hodnost vojín čs.