Volyňští Češi
Sodomka Antonín, Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 20. 5. 1914
Místo narození Krasilno, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno
Hodnost vojín