Volyňští Češi
? Julie, Kačerová

Datum narození * 1. 3. 1922
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno
Úmrtí † 9. 4. 2009, hřbitov Chomutov