Volyňští Češi
Borysová Marie, Alois, Nováková

Rodinní příslušníci