Volyňští Češi
? Olga, Froňková

Datum narození * 19. 7. 1893
Rodinní příslušníci
Manžel: Froněk Josef
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír