Volyňští Češi
Sochora Antonín, Vavřinec

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 01. 1923
Místo narození Noviny Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno