Volyňští Češi
Rébl Prokop, Vojtěch

Datum narození * 4. 7. 1833
Místo narození Pnětluky, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Lipjany, Luck

Roku 1886 odešli z Pnětluk

Úmrtí † 1914, hřbitov Vyškov u Lipjan