Volyňští Češi
Moučková Olga, Réblová

Datum narození * 5. 6. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kopče, Luck