Volyňští Češi
Odstrčil Alois

Datum narození * 1875
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hošča, Ostroh