Volyňští Češi
? Anastázie, Ševčuková

Datum narození 07. 11. 1893
Místo repatriace Zimoř-Liběšice, Československo (repatriace)
Vážený občan Mirohošť, Dubno