Volyňští Češi
? Olga, Josef, Knoblochová

Datum narození * 1. 9. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír