Volyňští Češi
? Olga, Knoblochová

Datum narození 01. 09. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír