Volyňští Češi
? Marie, Václav, Knoblochová

Datum narození * 29. 6. 1892
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Ukraj., Žitomír