Volyňští Češi
? Anna, Václav, Klabanová

Datum narození * 31. 12. 1870
Rodinní příslušníci
Vážený občan Černichov, Žitomír