Volyňští Češi
? Anna, Knopová

Datum narození * 27. 7. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Knop Antonín
Vážený občan Závale, Dubno