Volyňští Češi
? Anna, Knopová

Datum narození 27. 07. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Knop Antonín
Vážený občan Závale, Dubno