Volyňští Češi
? Marie, Knopová

Datum narození * 12. 1. 1882
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno