Volyňští Češi
? Marie, Knopová

Datum narození 12. 01. 1882
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno