Volyňští Češi
Knopová Jiřina, Karel

Datum narození * 13. 8. 1928
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno