Volyňští Češi
? Libuše, Knopová

Datum narození * 31. 12. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno