Volyňští Češi
? Anna, Červenková

Datum narození 20. 11. 1905
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský