Volyňští Češi
? Anna, Červenková

Datum narození * 20. 11. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský