Volyňští Češi
? Věra, Červenková

Datum narození * 2. 2. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský