Volyňští Češi
? Věra, Červenková

Datum narození * 13. 5. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský