Volyňští Češi
? Rozálie, Michalová

Datum narození * 27. 9. 1919
Místo repatriace Droužkovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno