Volyňští Češi
? Zinaida, Josef, Mesnerová

Datum narození * 1. 5. 1897
Rodinní příslušníci
Vážený občan Višniov, Luck