Volyňští Češi
? Ludmila, Mesnerová

Datum narození * 8. 2. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kněhyninky, Luck
Úmrtí † 12. 6. 1989, hřbitov Žatec