Volyňští Češi
? Rozálie, Antonín, Křivánková

Datum narození * 21. 10. 1885
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč