Volyňští Češi
? Anna, František, Birnbaumová

Datum narození * 12. 6. 1910
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský