Volyňští Češi
? Anna, Birnbaumová

Datum narození 12. 06. 1910
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský