Volyňští Češi
? Anna, Birnbaumová

Datum narození * 12. 6. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský