Volyňští Češi
? Ludmila, Josef, Makošová

Datum narození * 8. 3. 1920
Rodinní příslušníci
Vážený občan Okolek, Žitomír