Volyňští Češi
? Antonie, Stehlíková

Datum narození * 16. 11. 1893
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovaná, Dubno