Volyňští Češi
Duřpeková (Duršpeková) Anna, Vladimír, Zacharčuková

Rodinní příslušníci