Volyňští Češi
Bláha Jan, František (Jan)

Roku 1883 emigroval s částí rodiny do carského Ruska.

Datum narození 10. 11. 1856
Místo narození Šamonice 4, Písek
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Vysoko Č., Žitomír