Volyňští Češi
Kněbcortová Barbora, Žáčková

Dtaum úmrtí odhadem.

Rodinní příslušníci
Úmrtí 1931

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny