Volyňští Češi
Burdová Anna, Bartošová

Rodinní příslušníci