Volyňští Češi
Fricová Marie, Bartošová

Rodinní příslušníci