Volyňští Češi
Angermanová, Vlčková Vilemína, Bartošová

Rodinní příslušníci