Volyňští Češi
Angermanová, Vlčková Vilemína, Bartošová

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Úmrtí