Volyňští Češi
Kellnerová Barbora, Mráčková

Datum narození * 27. 6. 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno