Volyňští Češi
? Ludmila, Mikuláš, Jirásková

Datum narození * 27. 3. 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír