Volyňští Češi
? Ludmila, Jirásková

Datum narození 27. 03. 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír