Volyňští Češi
Veltruská Marie, František, Horáčková

Datum narození * 5. 8. 1888
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský