Volyňští Češi
? Marie, Horáčková

Datum narození 05. 08. 1888
Rodinní příslušníci
Manžel: Horáček Adolf
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský