Volyňští Češi
? Marie, Horáčková

Datum narození * 5. 8. 1888
Rodinní příslušníci
Manžel: Horáček Adolf
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský