Volyňští Češi
? Olga, Horáčková

Datum narození * 11. 5. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podvysoká, Dubno