Volyňští Češi
Stránský Alexandr, Alexandr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 9. 3. 1901
Místo narození Semiduby, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 24. 03. 1944, Rovno
Úmrtí † 1. 9. 1944, 1.čs.armádní sbor,