Volyňští Češi
Tomša František, František

matka : Marie Tomšová rozená Křivánková

Datum narození * 18. 12. 1881
Místo narození Nový Kužel Bazar
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kužel Č., Ovruč
Úmrtí † 2. 2. 1968, Tasovice