Volyňští Češi
Dražanová Anna, Josef, ?

Rodinní příslušníci