Volyňští Češi
? Marie, Vávrová

Datum narození * 1901
Rodinní příslušníci
Manžel: Vávra Josef
Vážený občan Černá Loza, Dubno