Volyňští Češi
Aulická Žofie, Šteflová

Datum narození 26. 09. 1909
Rodinní příslušníci
Manžel: Štefl Josef
Vážený občan Kněhyninky, Luck