Volyňští Češi
Aulická Žofie, Šteflová

Datum narození * 26. 9. 1909
Rodinní příslušníci
Manžel: Štefl Josef
Vážený občan Kněhyninky, Luck
Úmrtí