Volyňští Češi
? Marie, Čapková

Datum narození * 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Straklov Č., Dubno