Volyňští Češi
Langrová Emílie, František, Šnajdrová

Datum narození * 1914
Rodinní příslušníci