Volyňští Češi
? Anna, Hellerová

Datum narození 13. 10. 1886
Rodinní příslušníci
Manžel: Heller Josef
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír