Volyňští Češi
? Anna, Vladimír, Hellerová

Datum narození * 13. 10. 1886
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír