Volyňští Češi
? Marie, Hrdličková

Datum narození 17. 01. 1923
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír