Volyňští Češi
? Marie, Hrdličková

Datum narození * 17. 1. 1923
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír