Volyňští Češi
Kněžáčková Anna, František, Kozáková

Datum narození * 1860
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky Nové, Vladimír Volyňský