Volyňští Češi
? Marie, Čmuchálková

Datum narození * 27. 9. 1928
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky Nové, Vladimír Volyňský