Volyňští Češi
? Marie, Čmuchálková

Datum narození 27. 09. 1928
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno