Volyňští Češi
? Emilie, Čmuchálková

Datum narození 01. 02. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno