Volyňští Češi
? Emilie, Čmuchálková

Datum narození * 1. 2. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno