Volyňští Češi
? Antonie, Čmuchálková

Datum narození * 17. 3. 1927
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky Nové, Vladimír Volyňský