Volyňští Češi
? Antonie, Čmuchálková

Datum narození 17. 03. 1927
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno